Προσωπικά Δεδομένα    Τα μέλη μας    Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους     Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών     

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

             ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

             ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

             ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ