Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι στην Καλλιθέα - Λεωφόρος Συγγρού 312, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17673

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: Ισόγειο κατάστημα 131,50τμ. με πατάρι 61,02τμ.
Εμβ. Οικοπέδου: 342,00 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 312, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17673
Κατάσταση: Μισθωμένο
Μηνιαίο Μίσθωμα: € 1.100
Διάρκεια μίσθωσης: 31.08.2024
Έτος Κατασκευής: 1979
Ασφ. Εκκαθάριση: Γενική Ένωση
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 20.02.2020
Τιμή 1ης Προσφοράς: 200.000,00 €
     Σύντομη Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα υπό στοιχεία (Ι-1) επιφανείας 131,50 τμ. με πατάρι 61,02 τμ., επί πολυώροφου κτιρίου γραφείων με ισόγειο κατάστημα, επί οικοπέδου επιφάνειας 342,00 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση του καταστήματος ανήκει ο χώρος της πρασιάς έμπροσθεν της εισόδου του καταστήματος επιφανείας 78τμ.

Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις υπέρ του ισογείου ορόφους και έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.   Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.   Άδεια οικοδομής
3.   Κάτοψη ισογείου σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών
4.   Κάτοψη ισογείου άδειας οικοδομής
5.   Κάτοψη μεσορόφου άδειας οικοδομής
6.   Κάτοψη υπογείου άδειας οικοδομής
7.   Τοπογραφικό άδειας οικοδομής
8.   Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα αρχεία επικοινωνήστε μαζί μας   
ms@epikef.gr
gr_info_reo@pwc.com