Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Κατάστημα ισογείου στο Κολωνάκι - Χάρητος 4 Κολωνάκι, Αθήνα, ΤΚ 10675

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 70,00 τμ.
Εμβ. Οικοπέδου: 249,00 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα ισογείου
Διεύθυνση: Χάρητος 4 Κολωνάκι, Αθήνα, ΤΚ 10675
Κατάσταση: Μισθωμένο
Μηνιαίο Μίσθωμα: 700 €
Διάρκεια μίσθωσης: 01.12.2018-30.11.2019
Έτος Κατασκευής: 1972
Ασφ. Εκκαθάριση: EOS
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 12.02.2020
Τιμή 1ης Προσφοράς: 164.000,00 €
     Σύντομη Περιγραφή

Οριζόντια ιδιοκτησία ισογείου υπό στοιχεία (2) με χρήση καταστήματος επιφάνειας 70,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε πολυώροφο κτίριο με ισόγεια καταστήματα, επί οικοπέδου επιφάνειας 249,00 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. Η πρόσβαση στο ακίνητο πραγματοποιείται μέσω ανεξάρτητης θύρας από την οδό Χάρητος, που βρίσκεται στο επίπεδο του υπερυψωμένου ισογείου. Η ιδιοκτησία αποτελείται από χώρο υποδοχής, αίθουσα, μία αποθήκη, kitchenette και ένα W.C., ενώ υπάρχει και ένας μικρός εξώστης προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου στο νότιο τμήμα του. Το δάπεδο έχει επένδυση από κεραμικά πλακίδια μπεζ χρώματος και η οροφή αποτελείται από γυψοσανίδα με φωτιστικά σποτ. Το κατάστημα διαθέτει υπερυψωμένη ισόγεια βιτρίνα και κουφώματα αλουμινίου.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.   Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.   Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμός πολυκατοικίας
3.   Άδεια οικοδομής
4.   Κάτοψη ισογείου αδείας οικοδομής
5.   Τοπογραφικό αδείας οικοδομής
6.   Διάγραμμα κάλυψης αδείας οικοδομής
7.  Μισθωτήριο
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα αρχεία επικοινωνήστε μαζί μας   
ms@epikef.gr
gr_info_reo@pwc.com