Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Οριζόντιες ιδιοκτησίες 1ου υπογείου – 10 Θέσεις στάθμευσης υπό στοιχεία (Υ-1) έως (Υ-10) και χώρος αποκλειστικής χρήσης αυτών, στη Ν. Σμύρνη - Λ. Συγγρού 229, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17121

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 10 Θέσεις στάθμευσης και χώρος αποκλειστικής χρήσης αυτών 1ου υπογείου: 312,00 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 510,00 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Οριζόντιες ιδιοκτησίες 1ου υπογείου- 10 θέσεις στάθμευσης και χώρος αποκλειστικής χρήσης αυτών
Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 229, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17121
Κατάσταση: Κενές
Έτος Κατασκευής: 1996
Ασφ. Εκκαθάριση: Le Monde
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 12.02.2020
Τιμή 1ης Προσφοράς: 8.900 € ανά θέση
     Σύντομη Περιγραφή

Οριζόντιες ιδιοκτησίες 1ου υπογείου με χρήση θέσεων στάθμευσης, υπό στοιχεία (Y-1) έως και (Υ-10) επιφάνειας 10,125 τ.μ. εκάστη, μετά του χώρου αποκλειστικής χρήσης αυτών στο 1ο υπόγειο. Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων μετά της αποκλειστικής χρήσης ολόκληρου του χώρου του 1ου υπογείου, είναι συνολικής επιφάνειας 312,00 τ.μ.

Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται επί κτιρίου επαγγελματικής χρήσης με δύο υπόγεια, ισόγεια καταστήματα, επτά ορόφους υπέρ του ισογείου και δώμα, επί οικοπέδου επιφάνειας 510,00 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή. Ο χώρος είναι προσβάσιμος αφενός από τη ράμπα εισόδου εξόδου αυτοκινήτων, που συνδέει την ιδιοκτησία με την πάροδο της Λ. Συγγρού και την πρόσοψη της πολυκατοικίας και αφετέρου από την κλίμακα καθόδου από το ισόγειο επίπεδο, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του ακινήτου.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.  Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών
3.  Κάτοψη 1ου Υπογείου Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών
4.  Πιστοποιητικό Κτηματολογίου
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα αρχεία επικοινωνήστε μαζί μας   
ms@epikef.gr
gr_info_reo@pwc.com