Τίτλος

Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι και Υπόγειος χώρος-Επαγγελματική στέγη στη Ν. Σμύρνη - Λεωφόρος Συγγρού 183, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17121

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: Ισόγειο κατάστημα 189,10τμ. με Πατάρι 90,00τμ., Υπόγειο 158,90 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 616,00 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι και Υπόγειο-Επαγγελματική στέγη
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 183, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17121
Κατάσταση: Μισθωμένο Ισόγειο με Πατάρι
Μισθωμένο Υπόγειο
Μηνιαίο Μίσθωμα: Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι: 1554 €
Υπόγειο: 300€
Διάρκεια μίσθωσης: Μίσθωση Ισογείου με πατάρι: 01.09.2017-31.08.2023
Μίσθωση Υπογείου: 01.02.2017-31.01.2020
Έτος Κατασκευής: 1975
Ασφ. Εκκαθάριση: Γενική Ένωση
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 07.05.2019
Τιμή 1ης Προσφοράς:
     Σύντομη Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα υπό στοιχεία (Ι-1) επιφανείας 189,10 τμ. με πατάρι 90,00 τμ. το οποίο έχει αποκλειστική χρήση στον χώρο προκηπίου προς τη Λεωφόρο Συγγρού και προς την οδό Σάρδεων καθόλη την πρόσοψη του κτιρίου με εξαίρεση το χώρο προσπελάσεων προς την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας που είναι ελεύθερος. Η πρόσβαση στην ιδιοκτησία γίνεται από δύο αυτοτελείς εισόδους εκ του προκηπίου της Λεωφ. Συγγρού. Το ισόγειο διαθέτει χώρο υγιεινής και επικοινωνεί με το πατάρι μέσω μίας εσωτερικής κλίμακας. Στο πατάρι υπάρχουν διαμορφωμένοι γραφειακοί χώροι.

Επαγγελματικός χώρος υπογείου υπό στοιχεία ( Υ-1) επιφανείας 158,90 ο οποίος αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, κλίμακα καθόδου προς αυτόν από το ως άνω ισόγειο κατάστημα, θύρα προς την οδό Σάρδεων, μια κλίμακα επικοινωνίας με την πρασιά προς την νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου και wc κάτω από την κλίμακα επικοινωνίας του χώρου αυτού με το ισόγειο κατάστημα.

Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 5 υπέρ του ισογείου ορόφους και έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. Το κατάστημα διαθέτει μεγάλες γυάλινες επιφάνειες τόσο στην πρόσοψη επί της Λεωφ. Συγγρού όσο και επί της οδού Σάρδεων. Το δάπεδο είναι επιστρωμένο με κεραμικού τύπου πλακίδια βαρέως τύπου, λόγω της χρήσης του καταστήματος.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.   Τίτλοι Ιδιοκτησίας
2.   Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας και Κανονισμός Πολυκατοικίας
3.   Άδεια οικοδομής
4.   Κάτοψη ισογείου άδειας οικοδομής
5.   Κάτοψη παταριού άδειας οικοδομής
6.   Κάτοψη υπογείου άδειας οικοδομής
7.   Τοπογραφικό άδειας οικοδομής
8.   Τομή άδειας οικοδομής
9.  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
10.  Δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017.
11.  Δήλωση στο Κτηματολόγιο
12.  Μισθωτήρια
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα αρχεία επικοινωνήστε μαζί μας   
ms@epikef.gr
gr_info_reo@pwc.com