Τίτλος

Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι και Υπόγειο στην Καλλιθέα - Λεωφόρος Συγγρού 252, Καλλιθέα, ΤΚ 17672

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: Ισόγειο κατάστημα 154,48τ.μ. με Πατάρι 89,00 τ.μ. & Υπόγειο 193,90 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 397,65 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι και Υπόγειο
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 252, Καλλιθέα, ΤΚ 17672
Κατάσταση: Μισθωμένο
Μηνιαίο Μίσθωμα: 1200 €
Διάρκεια μίσθωσης: 15.01.2019-28.02.2022
Έτος Κατασκευής: 1970
Ασφ. Εκκαθάριση: Γενική Ένωση
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 07.05.2019
Τιμή 1ης Προσφοράς:
     Σύντομη Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα υπό στοιχεία (2) επιφανείας 154,48 τμ. με πατάρι 89,00 τμ. και υπόγειο βοηθητικό χώρο υπό στοιχεία (Υ-1) επιφάνειας 193,90 τμ., επί κτιρίου καταστημάτων και γραφείων, επί οικοπέδου επιφάνειας 397,65 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. Το δάπεδο του ισογείου και του παταριού διαθέτουν επίστρωση από κεραμικά πλακίδια και τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου Η πρόσβαση στο ισόγειο γίνεται μέσω θύρας από την πρασιά επί του παράδρομου της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ η εσωτερική επικοινωνία των επιπέδων πραγματοποιείται μέσω μεταλλικού κλιμακοστασίου. Η πρόσβαση στο υπόγειο γίνεται μέσω ράμπας αυτοκινήτων.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.  Άδεια οικοδομής
3.  Κάτοψη ισογείου άδειας οικοδομής
4.  Κάτοψη μεσορόφου άδειας οικοδομής
5.  Κάτοψη υπογείου άδειας οικοδομής
6.  Τοπογραφικό άδειας οικοδομής
7.  Τομή άδειας οικοδομής
8.  Δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017
9.  Μισθωτήριο
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα αρχεία επικοινωνήστε μαζί μας   
ms@epikef.gr
gr_info_reo@pwc.com