Προσωπικά Δεδομένα    Τα μέλη μας    Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους     Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών     

Αιτήσεις Παθόντων για Αποζημίωση


* Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο-πλην του παθόντος- είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

*Παρακαλούμε να υπογράψετε την δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης αποζημίωσης από ατυχήματα, που υποβάλετε στο Επικουρικό Κεφάλαιο.

Skip Navigation Links.
Collapse Ατύχημα από Άγνωστο ΌχημαΑτύχημα από Άγνωστο Όχημα
Αίτηση αποζημίωσης ΟΔΗΓΟΥ από ατύχημα ΑΓΝΩΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΟΣ οχήματος από ατύχημα ΑΓΝΩΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ σε όχημα από ατύχημα ΑΓΝΩΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ από ατύχημα με ΑΓΝΩΣΤΟ όχημα
Collapse Ατύχημα από Ανασφάλιστο ΌχημαΑτύχημα από Ανασφάλιστο Όχημα
Αίτηση αποζημίωσης ΟΔΗΓΟΥ από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΟΣ οχήματος από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ σε όχημα από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος
Στοιχεία οδηγού ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ζημιογόνου οχήματος από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ από ατύχημα με ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ όχημα
Collapse Ατύχημα από Άνακλ. ΆδειαΑτύχημα από Άνακλ. Άδεια
Στοιχεία οδηγού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ οχήματος
Αίτηση αποζημίωσης ΟΔΗΓΟΥ παθόντος οχήματος από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ
Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ παθόντος οχήματος από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ
Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ζημιογόνου οχήματος από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ
Αίτηση αποζημίωσης ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ
Αίτηση αποζημίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ